SLUTT-BRUKERLISENSAVTALE (“AVTALE”)

SLUTT-BRUKERLISENSAVTALE (“AVTALE”)

Sist oppdatert: 8. mai 2018
Les denne lisensavtalen for sluttbrukere (“Avtale”) nøye før du bruker tjenestene våre.
Ved å laste ned og / eller bruke tjenestene, samtykker du i å være bundet av vilkårene i denne avtalen.
Denne avtalen er en juridisk avtale mellom deg (enten en person eller en enhet) og Easymeeting, og den styrer din bruk av tjenestene som er gjort tilgjengelig for deg av Easymeeting.
Hvis du ikke samtykker til vilkårene i denne avtalen, må du ikke laste ned og / eller bruke tjenestene.
Tjenestene er lisensiert, ikke solgt, til deg av Easymeeting for bruk strengt i samsvar med vilkårene i denne avtalen.
TILLATELSE
Easymeeting gir deg en tilbakekallbar, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset lisens for å laste ned, installere og bruke tjenestene strengt i samsvar med vilkårene i denne avtalen.
BEGRENSNINGER
Du samtykker i å ikke gjøre det, og du vil ikke tillate andre å:
modifisere, lage avledede arbeider av, demontere, dekryptere, reversere kompilere eller reversere ingeniører av deler av tjenestene.
fjerne, endre eller skjule ethvert varemerke (inkludert varsel om copyright eller varemerke) til Easymeeting eller dets tilknyttede selskaper, partnere, leverandører eller lisensgiverne til tjenestene.
ÅNDSVERK
Tjenestene, inkludert uten begrensning alle opphavsrettigheter, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter er, og skal forbli, den eneste og eksklusive eiendommen til Easymeeting.
DINE FORSLAG
Alle tilbakemeldinger, kommentarer, ideer, forbedringer eller forslag (samlet “forslag”) gitt av deg til Easymeeting med hensyn til tjenestene skal forbli den eneste og eksklusive eiendommen til Easymeeting.
Easymeeting står fritt til å bruke, kopiere, endre, publisere eller omfordele forslagene til ethvert formål og på noen måte uten kreditt eller erstatning til deg.
MODIFIKASJONER TIL TJENESTER
Easymeeting forbeholder seg retten til å endre, avbryte eller avbryte, midlertidig eller permanent, tjenestene som den kobles til, med eller uten varsel og uten ansvar overfor deg.
OPPDATERINGER TIL TJENESTER
Easymeeting kan fra tid til annen gi forbedringer eller forbedringer av funksjonene / funksjonaliteten til tjenestene, som kan omfatte oppdateringer, feilrettinger, oppdateringer, oppgraderinger og andre modifikasjoner (“Oppdateringer”).
Oppdateringer kan endre eller slette visse funksjoner og / eller funksjonaliteter til tjenestene. Du samtykker i at Easymeeting ikke har noen forpliktelse til (i) å gi noen oppdateringer, eller (ii) fortsette å tilby eller aktivere spesielle funksjoner og / eller funksjonaliteter av tjenestene til deg.
Du samtykker videre i at alle oppdateringer blir (i) ansett å utgjøre en integrert del av tjenestene, og (ii) underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen.
TREDJEPARTS TJENESTER
Tjenestene kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig tredjepartsinnhold (inkludert data, informasjon, tjenester og andre produkttjenester) eller gi lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester ("tredjeparts tjenester").
Du erkjenner og samtykker i at Easymeeting ikke skal være ansvarlig for noen tredjeparts tjenester, inkludert deres nøyaktighet, fullstendighet, aktualitet, gyldighet, opphavsrettsoverholdelse, lovlighet, anstendighet, kvalitet eller andre aspekter derav. Easymeeting påtar seg ikke og skal ikke ha noe ansvar eller ansvar overfor deg eller noen annen person eller enhet for tredjeparts tjenester.
Tredjeparts tjenester og lenker dertil leveres utelukkende som en bekvemmelighet for deg og du får tilgang til og bruker dem helt på egen risiko og underlagt slike tredjeparts vilkår og betingelser.
PERSONVERNREGLER
Easymeeting samler inn, lagrer, vedlikeholder og deler informasjon om deg i samsvar med personvernreglene, som er tilgjengelig på https://www.easymeeting.net/privacy/. Ved å akseptere denne avtalen, aksepterer du at du herved samtykker og samtykker til vilkårene og betingelsene i vår personvernpolicy.
OPPSETT OG AVSLUTNING
Denne avtalen skal forbli i kraft til den blir sagt opp av deg eller Easymeeting.
Easymeeting kan etter eget skjønn når som helst og for noen eller ingen grunn, innstille eller avslutte denne avtalen med eller uten forhåndsvarsel.
Denne avtalen vil opphøre umiddelbart, uten forhåndsvarsel fra Easymeeting, i tilfelle du ikke overholder bestemmelsene i denne avtalen. Du kan også si opp denne avtalen ved å slette Tjenestene og alle kopier av den fra din mobile enhet eller fra datamaskinen din.
Etter oppsigelse av denne avtalen, skal du avslutte all bruk av tjenestene og slette alle kopier av tjenestene fra din mobile enhet eller fra datamaskinen din.
Oppsigelse av denne avtalen vil ikke begrense noen av Easymeetings rettigheter eller virkemidler ved lov eller i egenkapital i tilfelle brudd på deg (i løpet av denne avtalen) av noen av dine forpliktelser i henhold til denne avtalen.
IDENTIFIKASJON
Du samtykker i å skadesløsholde og holde Easymeeting og dets foreldre, datterselskaper, tilknyttede selskaper, offiserer, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere (hvis noen) ufarlig for krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer, som skyldes eller oppstår som følge av: a) bruk av tjenestene; (b) brudd på denne avtalen eller enhver lov eller forskrift; eller (c) brudd på tredjeparts rettigheter.
GARANTIER
Tjenestene leveres til deg "SOM ER" og "SOM TILGJENGELIG" og med alle feil og mangler uten garanti av noe slag. I størst mulig grad tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver Easymeeting på egne vegne og på vegne av dets tilknyttede selskaper og dets og deres respektive lisensgivere og tjenesteleverandører uttrykkelig alle garantier, enten de er uttrykkelige, underforståtte, lovfestede eller på annen måte, med hensyn til tjenestene , inkludert alle underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, tittel og ikke-krenkelse, og garantier som kan oppstå som følge av handel, ytelse, bruk eller handel. Uten begrensning til det foregående, yter Easymeeting ingen garantier eller forpliktelser, og gir ingen representasjoner av noen art at tjenestene vil oppfylle dine krav, oppnå noen tilsiktede resultater, være kompatible eller arbeide med annen programvare, systemer eller tjenester, operere uten avbrudd, oppfyller noen ytelse eller pålitelighet standarder eller være feilfri eller at eventuelle feil eller mangler kan eller vil bli rettet.
Uten å begrense det foregående, gir verken Easymeeting eller noen Easymeeting-leverandør noen representasjon eller garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått: (i) angående drift eller tilgjengelighet av tjenestene, eller informasjonen, innholdet og materialene eller produktene som er inkludert på; (ii) at tjenestene vil være uavbrutt eller feilfri; (iii) angående nøyaktighet, pålitelighet eller valuta for all informasjon eller innhold levert gjennom tjenestene; eller (iv) at Tjenestene, dets servere, innholdet eller e-postene som er sendt fra eller på vegne av Easymeeting, er fri for virus, skript, trojanske hester, ormer, skadelig programvare, timebombs eller andre skadelige komponenter.
Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse av eller begrensninger i underforståtte garantier eller begrensninger i gjeldende lovbestemte rettigheter for en forbruker, så noen eller alle ovennevnte eksklusjoner og begrensninger kan kanskje ikke gjelde deg.
ANSVARSBEGRENSNING
Uansett skader du måtte pådra deg, skal hele ansvaret til Easymeeting og noen av dens leverandører i henhold til enhver bestemmelse i denne avtalen og ditt eksklusive middel for alt det foregående være begrenset til beløpet du faktisk betaler for tjenestene.
I størst mulig grad tillatt etter gjeldende lov, skal Easymeeting eller dets leverandører under ingen omstendigheter være ansvarlig for spesielle, tilfeldige, indirekte eller følgeskader overhodet (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av fortjeneste, for tap av data eller annen informasjon, for forretningsavbrudd, for personskade, for tap av personvern som følge av eller på noen måte relatert til bruk av eller manglende evne til å bruke tjenestene, tredjeparts programvare og / eller tredjeparts maskinvare som brukes med tjenestene, eller på annen måte i forbindelse med noen bestemmelse i denne avtalen), selv om Easymeeting eller noen leverandør har blitt informert om muligheten for slike skader, og selv om løsningen mislykkes i dets vesentlige formål.
Noen stater / jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, så begrensningen eller utestengelsen ovenfor kan ikke gjelde for deg.
UGYLDIGHET
Hvis noen bestemmelse i denne avtalen anses for å være rettskraftig eller ugyldig, vil en slik bestemmelse bli endret og tolket for å oppnå målene for en slik bestemmelse i størst mulig grad etter gjeldende lov, og de gjenværende bestemmelsene vil fortsette i full kraft og virkning.
Waiver
Unntatt som angitt her, skal unnlatelse av å utøve en rettighet eller å kreve oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til denne avtalen ikke påvirke en parts evne til å utøve en slik rettighet eller kreve slik ytelse på noe tidspunkt deretter, og heller ikke frafallet til brudd utgjør avkall på ethvert etterfølgende brudd.
ENDRINGER I DENNE AVTALEN
Easymeeting forbeholder seg retten til når som helst å endre eller erstatte denne avtalen. Vi vil varsle deg om endringer ved å legge ut den nye avtalen på denne siden, og oppdatere "Sist oppdatert" øverst på denne siden.
Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenestene våre etter at eventuelle revisjoner trer i kraft, samtykker du til å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke samtykker til de nye vilkårene, er du ikke lenger autorisert til å bruke tjenestene.
REGULERINGER
Norges lover og lovene i Amerikas forente stater, unntatt dens konflikter med lovregler, skal regulere denne avtalen og din bruk av tjenestene. Din bruk av tjenestene kan også være underlagt andre lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover.
KONTAKTINFORMASJON
Hvis du har spørsmål om denne avtalen, kan du kontakte oss.
Via epost:
support@easymeeting.net 
Per mail:
EMEA: Easymeeting AS, Postboks 2352, 9270 Tromsø, Norge
AMERICAS: Easymeeting Inc., 93 Shennecossett RD Groton, Conn., 06340 USA
HELE AVTALEN
Avtalen utgjør hele avtalen mellom deg og Easymeeting angående din bruk av tjenestene og erstatter alle tidligere og samtidige skriftlige eller muntlige avtaler mellom deg og Easymeeting.
Du kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som gjelder når du bruker eller kjøper andre Easymeetings tjenester, som Easymeeting vil gi deg på tidspunktet for slik bruk eller kjøp.

 

Abonner på vårt nyhetsbrev:
Easymeeting AS
Sykehusveien 21/23
9019 Tromsø
Easymeeting USA

Postboks 364

Westerly, RI 02891 USA

nb_NONorsk bokmål
en_USEnglish es_ESEspañol nb_NONorsk bokmål