VILKÅR OG BETINGELSER

Last updated: May 07, 2021

Disse vilkårene (“Vilkår og betingelser") styrer ditt forhold til Easymeeting AS via våre nettsteder: https://www.easymeeting.net, https://www.easymeeting.no og easymeeting.net mobilapplikasjon ("Tjenesten") som drives av Easymeeting AS ("oss", "vi", eller "vår").

Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker våre nettsteder og Easymeeting.net mobilapplikasjon ("Tjenesten").

Tilgang til og bruk av tjenestene er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruke tjenesten.

Ved å få tilgang til og bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene. Dersom du er uenig i noen deler av vilkårene, bør du ikke fortsette å bruke Tjenesten.

KJØP

Når du kjøper Tjenesten, kan du bli bedt om å oppgi informasjon som er relevant for kjøpet ditt, inkludert, uten begrensning, ditt kredittkortnummer, utløpsdatoen for ditt kredittkort, faktureringsadressen din og leveringsinformasjonen.

Du representerer og garanterer at: Du har den lovlige retten til å bruke kredittkort (er) eller annen betalingsmetode (r) i forbindelse med et kjøp og at informasjonen du leverer til oss er sann, riktig og fullstendig.

Ved å sende inn slik informasjon, gir du oss retten til å gi informasjonen til tredjepart for å kunne gjennomføre kjøpet.

Vi forbeholder oss retten til å avvise eller kansellere bestillingen din når som helst, inkludert, men ikke begrenset til: tilgjengelighet av Tjenesten, feil i beskrivelsen eller priser på Tjenesten, feil i bestillingen eller andre årsaker.

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller kansellere bestillingen din hvis det er mistanke om svindel eller en uautorisert og ulovlig transaksjon.

TILGJENGELIGHET OG FEIL

Vi oppdaterer kontinuerlig Tjenesten. Tjenesten som er tilgjengelig på nettsiden vår, kan være feilpriset, beskrevet unøyaktig eller være utilgjengelig, og det kan være forsinkelser med å oppdatere informasjon om Tjenesten, i vår annonsering på andre nettsteder.

Vi kan ikke garantere at all informasjon, inkludert priser, produktbilder, spesifikasjoner, tilgjengelighet er uten feil. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjon og til å rette feil, unøyaktigheter eller mangler når som helst uten forhåndsvarsel.

ABONNEMENT

Tjenester faktureres på abonnement basis. Du blir forhåndsfakturert på gjentagende og periodisk tjenester. Faktureringssyklus settes enten på månedlig, kvartalsvis eller årlig basis, avhengig av hvilken type abonnement plan du har valgt

Abonnementet ditt fornyes automatisk under nøyaktig de samme betingelsene, med mindre du eller vi kansellerer det. Du kan stoppe abonnementet ditt enten via din administrasjonsside eller ved å sende en mail til support@easymeeting.net

En gyldig betalingsmåte er påkrevd for å behandle betalingen for abonnementet ditt. Du skal gi oss en nøyaktig og fullstendig betalingsinformasjon eller faktureringsinformasjon inkludert fullt navn, adresse, postnummer, telefonnummer. Ved å sende inn slik betalingsinformasjon, autoriserer du Easymeeting AS automatisk å belaste alle abonnement avgifter via valgt betalingsmåte.

Hvis automatisk betaling ikke blir gjennomført, vil Easymeeting AS utstede en faktura som du må betale innen en gitt dato for å kunne fortsette å benytte tjenesten.

GRATIS PRØVEPERIODE

Easymeeting AS kan tilby et abonnement med en gratis prøveperiode i en begrenset periode

Det kan hende du må oppgi faktureringsinformasjon for å registrere deg for en gratis prøveperiode. Du blir ikke belastet i prøveperioden mm annet er avtalt.

På den siste dagen av din prøveperiode, med mindre du har stoppet abonnementet, vil du automatisk belastes de aktuelle abonnementsavgiften for den type tjeneste du har valgt.

Når som helst og uten varsel forbeholder Easymeeting AS seg retten til å endre vilkårene og betingelsene for gratis prøveperiode, eller kansellere et slikt gratis prøvetilbud.

PRIS

Easymeeting AS forbeholder seg rettet til å endre priser en gang pr år. Enhver endring av abonnementsavgift trer i kraft ved neste faktureringssyklus.

Easymeeting AS vil gi deg en rimelig forhåndsvarsel om endringer av priser, for å gi deg en mulighet til å avslutte abonnementet før en slik endring trer i kraft.

Din fortsatte bruk av tjenesten etter endring av pris, betinger at du betaler det endrede abonnement beløpet innen angitt frist.

REFUSJON

Refusjonsforespørsler om abonnement vurderes av Easymeeting AS fra sak til sak.

INNHOLD

Vår tjeneste lar deg legge ut, lenke, lagre, dele og på annen måte gjøre tilgjengelig informasjon, tekst, grafikk, videoer eller annet materiale ("Innhold"). Du er ansvarlig for innholdet du legger ut via tjenesten, inkludert dets lovlighet, pålitelighet og hensiktsmessighet.

Du representerer og garanterer at: Innholdet er ditt (du eier det) eller du har rett til å bruke det og at publisering av innholdet ditt på eller gjennom våre tjenester ikke krenker personvernrettighetene, publisitetsrettighetene, opphavsretten, avtaleretten eller andre personers rettigheter.

BRUKERKONTO

Når du oppretter en brukerkonto hos oss, må du gi oss informasjon som er nøyaktig og fullstendig til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på vilkårene, noe som kan føre til umiddelbar avslutning av brukerkontoen din

Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten og for alle aktiviteter eller handlinger under passordet ditt, enten passordet ditt er på tjenesten vår eller en tredjepartstjeneste.

Du samtykker i å ikke røpe passordet ditt til noen tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart hvis du oppdager brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.

Du kan ikke benytte et brukernavn som: er navnet til en annen person eller enhet som ikke er lovlig tilgjengelig for deg å bruke, et navn eller varemerke som er underlagt rettigheter fra en annen person eller enhet enn deg, uten autorisasjon, eller et navn som er ellers krenkende, vulgær eller uanstendig.

ÅNDSVERK

Tjenesten og dens opprinnelige innhold (unntatt innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Easymeeting AS og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av copyright, varemerke og andre lover i både Norge og utlandet. Våre varemerker og logo kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester uten forutgående skriftlig samtykke fra Easymeeting AS.

LENKER TIL ANDRE NETTSIDER

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Easymeeting AS.

Easymeeting AS har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innhold, personvernpolitikk eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar videre at Easymeeting AS ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av noe slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg sterkt å lese vilkårene og personvernreglene på tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

AVSLUTNING AV TJENESTEN

Vi kan avslutte eller stanse kontoen din umiddelbart, uten forhåndsvarsel eller ansvar, uansett årsak, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

Avbestilling eller oppsigelse av abonnement må være mottatt skriftlig senest 3 måneder før neste faktureringsperiode.

ANSVARSBEGRENSNING

Easymeeting AS, heller ikke styremedlemmer, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaper, skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffe skader, inkludert uten begrensning, tap av fortjeneste, data, bruk, goodwill , eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenesten; (ii) enhver oppførsel eller innhold fra tredjepart på Tjenesten; (iii) innhold innhentet fra tjenesten; og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av overføringene eller innholdet ditt, enten det er basert på garanti, kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet) eller annen juridisk teori, enten vi har blitt informert om muligheten for slik skade, og til og med hvis et middel beskrevet her viser seg å ha mislyktes i dets vesentlige formål.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Din bruk av tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten leveres på "AS IS" og "AS AVAILABLE" basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, ikke-krenkelse eller utførelse forløp.

Easymeeting AS sine datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere garanterer ikke at a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle feil eller mangler vil bli rettet umiddelbart; eller c) resultatene av bruk av tjenesten oppfyller dine krav.

REGULERINGER

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til dets konflikt med lovbestemmelser.

Vår unnlatelse av å håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som en frafall av disse rettighetene. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene blir ansett for å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse betingelsene utgjør hele avtalen mellom oss angående våre tjenester, og erstatter alle eventuell tidligere avtaler.

ENDRINGER I VÅRE VILKÅR

Vi kan oppdatere våre vilkår ved behov. Nye vilkår legges på denne siden og oppdatere med "Sist oppdatert" øverst i disse vilkårene.Sist oppdatert"øverst i disse vilkårene.

Du blir bedt om å gjennomgå disse vilkårene regelmessig for eventuelle endringer. Endringer i disse vilkårene vil være gjeldende når de blir lagt ut på denne siden.

Ved å bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, samtykker du til å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, bør du slutte å bruke tjenesten.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.

Via epost: 

support@easymeeting.net

Per mail:

EMEA: Easymeeting AS, Postboks 2352, 9270 Tromsø, Norge

AMERICAS: Easymeeting Inc., postboks 2132 Pawcatuck, CT 06379 USA

 

Abonner på vårt nyhetsbrev:
Easymeeting AS
Sykehusveien 21/23
9019 Tromsø
Easymeeting USA

Postboks 364

Westerly, RI 02891 USA

nb_NONorsk bokmål
en_USEnglish es_ESEspañol nb_NONorsk bokmål