BETINGELSER OG VILKÅR

Sist oppdatert: 25. april 2019

Disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår", "Vilkår og betingelser") styrer ditt forhold til https://www.easymeeting.net nettstedet og Easymeeting.net mobilapplikasjon ("Tjenesten") som drives av Easymeeting AS ("oss", "vi", eller "vår").

Vennligst les disse vilkårene nøye før du bruker våre nettsteder og Easymeeting.net mobilapplikasjon ("Tjenesten").

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, har du kanskje ikke tilgang til tjenesten.

KJØP

Hvis du ønsker å kjøpe noe produkt eller tjeneste som er gjort tilgjengelig gjennom tjenesten ("Innkjøp"), kan du bli bedt om å oppgi viss informasjon som er relevant for kjøpet ditt, inkludert, uten begrensning, ditt kredittkortnummer, utløpsdatoen for ditt kredittkort, faktureringsadressen din og leveringsinformasjonen.

Du representerer og garanterer at: (i) du har den lovlige retten til å bruke kredittkort (er) eller annen betalingsmetode (r) i forbindelse med et kjøp; og at (ii) informasjonen du leverer til oss er sann, riktig og fullstendig.

Ved å sende inn slik informasjon, gir du oss retten til å gi informasjonen til tredjepart for å lette gjennomføringen av kjøp.

Vi forbeholder oss retten til å avvise eller kansellere bestillingen din når som helst av visse grunner, inkludert, men ikke begrenset til: tilgjengelighet av produkter eller tjenester, feil i beskrivelsen eller prisen på produktet eller tjenesten, feil i bestillingen eller andre årsaker.

Vi forbeholder oss retten til å nekte eller kansellere bestillingen din hvis det er mistanke om svindel eller en uautorisert eller ulovlig transaksjon.

TILGJENGELIGHET, FEIL OG UNAKTIGHETER

Vi oppdaterer kontinuerlig våre tilbud om produkter og tjenester på tjenesten. Produktene eller tjenestene som er tilgjengelige på tjenesten vår kan være feilpriset, beskrevet unøyaktig eller utilgjengelige, og vi kan oppleve forsinkelser med å oppdatere informasjon om tjenesten og i vår annonsering på andre nettsteder.

Vi kan ikke og garanterer ikke nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjon, inkludert priser, produktbilder, spesifikasjoner, tilgjengelighet og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjon og til å rette feil, unøyaktigheter eller mangler når som helst uten forhåndsvarsel.

ABONNEMENT

Noen deler av tjenesten faktureres på abonnementsbasis ("Abonnement (er)"). Du blir fakturert på forhånd på gjentagende og periodisk basis ("Faktureringssyklus"). Faktureringssykluser settes enten på månedlig, kvartalsvis eller årlig basis, avhengig av hvilken type abonnementsplan du velger når du kjøper et abonnement.

På slutten av hver faktureringssyklus vil abonnementet ditt automatisk fornye under nøyaktig de samme betingelsene, med mindre du kansellerer det eller Easymeeting AS kansellerer det. Du kan avbryte fornyelsen av abonnementet ditt enten via din online kontoadministrasjonsside eller ved å kontakte Easymeeting AS kundesupportteam.

En gyldig betalingsmetode, inkludert kredittkort, er påkrevd for å behandle betalingen for abonnementet ditt. Du skal gi Easymeeting AS nøyaktig og fullstendig faktureringsinformasjon inkludert fullt navn, adresse, stat, postnummer, telefonnummer og en gyldig betalingsmetodeinformasjon. Ved å sende inn slik betalingsinformasjon, autoriserer du Easymeeting AS automatisk å belaste alle abonnementsavgifter som påløper gjennom kontoen din til slike betalingsinstrumenter.

Hvis automatisk fakturering ikke oppstår av en eller annen grunn, vil Easymeeting AS utstede en elektronisk faktura som indikerer at du må fortsette manuelt, innen en viss fristdato, med full betaling tilsvarende faktureringsperioden som angitt på fakturaen.

GRATIS PRØVEPERIODE

Easymeeting AS kan etter eget skjønn tilby et abonnement med en gratis prøveperiode i en begrenset periode ("gratis prøveversjon").

Det kan hende du må oppgi faktureringsinformasjon for å registrere deg for en gratis prøveperiode.

Hvis du oppgir faktureringsinformasjonen din når du registrerer deg for gratis prøveperiode, blir du ikke belastet av Easymeeting AS før den gratis prøveperioden er utløpt. På den siste dagen av perioden for gratis prøveperiode, med mindre du kansellerte abonnementet, vil du automatisk belastes de aktuelle abonnementsavgiftene for den typen abonnement du har valgt.

Når som helst og uten varsel forbeholder Easymeeting AS seg retten til (i) å endre vilkårene og betingelsene for tilbudet om gratis prøveperiode, eller (ii) kansellere et slikt gratis prøvetilbud.

KOSTNADSENDRINGER

Easymeeting AS, etter eget skjønn og når som helst, kan endre abonnementsavgiftene for abonnementene. Enhver endring av abonnementsavgift trer i kraft ved slutten av den nåværende faktureringssyklusen.

Easymeeting AS vil gi deg en rimelig forhåndsvarsel om endringer i abonnementsavgift for å gi deg en mulighet til å avslutte abonnementet før slik endring trer i kraft.

Din fortsatte bruk av tjenesten etter endringen av abonnementsavgiften utgjør din avtale om å betale det endrede abonnementsavgiftsbeløpet.

rEFUSJON

Visse refusjonsforespørsler om abonnement kan vurderes av Easymeeting AS fra sak til sak og innvilges etter eget skjønn av Easymeeting AS.

INNHOLD

Vår tjeneste lar deg legge ut, lenke, lagre, dele og på annen måte gjøre tilgjengelig informasjon, tekst, grafikk, videoer eller annet materiale ("Innhold"). Du er ansvarlig for innholdet du legger ut til tjenesten, inkludert dets lovlighet, pålitelighet og hensiktsmessighet.

Ved å legge ut innhold til tjenesten, gir du oss rett og lisens til å bruke, endre, utføre, vise, reprodusere og distribuere slikt innhold på og gjennom tjenesten. Du beholder alle og alle rettighetene dine til alt innhold du sender inn, poster eller viser på eller gjennom tjenesten, og du er ansvarlig for å beskytte disse rettighetene.

Du representerer og garanterer at: (i) Innholdet er ditt (du eier det) eller du har rett til å bruke det og gi oss rettigheter og lisenser som gitt i disse vilkårene, og (ii) publisering av innholdet ditt på eller gjennom tjenesten krenker ikke personvernrettighetene, publisitetsrettighetene, opphavsretten, avtaleretten eller andre personers rettigheter.

REGNSKAP

Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og aktuell til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på vilkårene, noe som kan føre til umiddelbar avslutning av kontoen din på tjenesten vår.

Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten og for alle aktiviteter eller handlinger under passordet ditt, enten passordet ditt er hos tjenesten vår eller en tredjepartstjeneste.

Du samtykker i å ikke røpe passordet ditt til noen tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart etter å ha blitt klar over brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.

Du kan ikke bruke som brukernavn navnet til en annen person eller enhet eller som ikke er lovlig tilgjengelig for bruk, et navn eller varemerke som er underlagt noen rettigheter fra en annen person eller enhet enn deg uten passende autorisasjon, eller et navn som er ellers krenkende, vulgær eller uanstendig.

ÅNDSVERK

Tjenesten og dens opprinnelige innhold (unntatt innhold levert av brukere), funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Easymeeting AS og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av copyright, varemerke og andre lover i både Norge og utlandet. Våre varemerker og varekjole kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste uten forutgående skriftlig samtykke fra Easymeeting AS.

LENKER TIL ANDRE NETTSIDER

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Easymeeting AS.

Easymeeting AS har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innhold, personvernpolitikk eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar videre at Easymeeting AS ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av noe slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg sterkt å lese vilkårene og personvernreglene på tredjeparts nettsteder eller tjenester du besøker.

AVSLUTNING

Vi kan avslutte eller stanse kontoen din umiddelbart, uten forhåndsvarsel eller ansvar, uansett årsak, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

Avbestilling / oppsigelse av abonnement må være mottatt skriftlig senest 3 måneder før neste faktureringsperiode.

ANSVARSBEGRENSNING

Easymeeting AS, heller ikke styremedlemmer, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaper, skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffeskader, inkludert uten begrensning, tap av fortjeneste, data, bruk, goodwill , eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenesten; (ii) enhver oppførsel eller innhold fra tredjepart på Tjenesten; (iii) innhold innhentet fra tjenesten; og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av overføringene eller innholdet ditt, enten det er basert på garanti, kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet) eller annen juridisk teori, enten vi har blitt informert om muligheten for slik skade, og til og med hvis et middel beskrevet her viser seg å ha mislyktes i dets vesentlige formål.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Din bruk av tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten leveres på "AS IS" og "AS AVAILABLE" basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, ikke-krenkelse eller utførelsesforløp.

Easymeeting AS sine datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere garanterer ikke at a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle feil eller mangler vil bli rettet; c) tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller d) resultatene av bruk av tjenesten oppfyller dine krav. Lære mer.

REGERINGSLOV

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til dets konflikt med lovbestemmelser.

Vår unnlatelse av å håndheve noen rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som en frafall av disse rettighetene. Hvis en bestemmelse i disse vilkårene blir ansett for å være ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse betingelsene utgjør hele avtalen mellom oss angående vår Tjeneste, og erstatter og erstatter alle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss om Tjenesten.

ENDRINGER I VÅRE VILKÅR

Vi kan oppdatere våre vilkår fra tid til annen. Vi vil varsle deg om endringer ved å legge ut de nye vilkårene på denne siden og oppdatere "Sist oppdatert"øverst i disse vilkårene.

Du blir bedt om å gjennomgå disse vilkårene regelmessig for eventuelle endringer. Endringer i disse vilkårene er effektive når de blir lagt ut på denne siden.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, samtykker du til å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, kan du slutte å bruke tjenesten.

KONTAKT OSS

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.

Via epost: 

support@easymeeting.net

Per mail:

EMEA: Easymeeting AS, Postboks 2352, 9270 Tromsø, Norge

AMERICAS: Easymeeting Inc., postboks 2132 Pawcatuck, CT 06379 USA

 

Abonner på vårt nyhetsbrev:
Easymeeting AS
Sykehusveien 21/23
9019 Tromsø
Easymeeting USA

Postboks 364

Westerly, RI 02891 USA

nb_NONorsk bokmål
en_USEnglish es_ESEspañol nb_NONorsk bokmål